Pravilnik o zasebnosti


S tem pravilnikom se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja Juno, Natalija Koželj s.p., Jocova ulica 41, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: Juno s.p.).

Ta pravilnik določa ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov pri zbiranju, obdelovanju, shranjevanju, posredovanju in uporabi osebnih podatkov pridobljenih iz spletne trgovine trgovina.juno.si.

V zadevah, ki jih ne ureja ta pravilnik, se uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. 

Registracija in drugi podatki o računu in naročilih

Ko se registrirate za uporabo naših storitev, o vas zbiramo naslednje podatke:

– če se registrirate na naši spletni strani: ime, priimek in elektronski naslov, ter telefon in naslov, če nam te podatke posredujete,

– če naročite izdelke: podatke o vaših naročilih, vključno z artikli, načinom plačila in številko bančnega računa.

Z analitičnimi orodji na naši strani zbiramo tudi podatke o spletnih navadah, vendar pa le-ti niso povezani z vašimi osebnimi podatki.

Namen zbiranja in obdelovanja vaših podatkov

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. To je z namenom vodenja zbirke podatkov o registriranih kupci, o opravljenih nakupih in za namen pošiljanja e-novic. Osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Shranjevanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali hranimo do preklica. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem soglasja. Osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki.

Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Podatke, ki jih zbiramo, hranimo na varnih strežnikih in jih hranimo tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev namena njihovega zbiranja ali pa do vašega preklica.

Zaradi izpolnjevanja določenih zakonov, obdelujemo vaše podatke v skladu z zakoni:

  • Obligacijski zakonik (OZ),
  • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),
  • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
  • Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
  • Zakon o računovodstvu(ZR),
  • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom),
  • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen vaše podatke (kontaktne podatke in podatke o naročilih), hranimo do vključno 10 let.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem).

Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila:

– računovodski servis in odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;

– ponudniki obdelave podatkov in analitike;

– vzdrževalci IT sistemov;

– ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

– ponudniki plačilnih sistemov, kot so PayPal in drugi;

– ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci;

– ponudniki rešitev za spletno oglaševanje.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov iz spletne trgovine ter pravico do prenosljivosti podatkov, ki se nanašajo na vas.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite vaše ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov info@juno.si ali po pošti na naslov:

Juno, Natalija Koželj s.p.

Jocova ulica 41

2000 Maribor

Objava sprememb pravilnika

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na spletnem mestu.